Trường THPT Nguyễn Việt Hồng
lich-lam-viec

Lịch công tác tuần 14/HK1 – Từ 20/11/2017 đến 26/11/2017...

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI... 

lich-lam-viec

Công tác chủ nhiệm tuần 14/HK1 – Từ 20/11/2017 đến 26/11/2017...

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 14 Từ 20/11/2017 đến 26/11/2017 ĐỀ... 

lich-lam-viec

Lịch công tác tuần 13/HK1 – Từ 13/11/2017 đến 19/11/2017...

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI... 

lich-lam-viec

Công tác chủ nhiệm tuần 13/HK1 – Từ 13/11/2017 đến 19/11/2017...

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 13 Từ 13/11/2017 đến 19/11/2017 ĐỀ... 

Tin Nóng
20_11_17
[Tin ảnh] Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2017
T3, Tháng 11 21st, 2017 / Phản hồi đã bị khóa

 

giao luu
[Tin ảnh] Giao lưu thực tế tại Lâm Đồng
T3, Tháng 11 21st, 2017 / Phản hồi đã bị khóa

 

Tham 2
Thăm viếng nhân ngày 20-11
T3, Tháng 11 21st, 2017 / Phản hồi đã bị khóa

Để kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam, chiều ngày 18 tháng 11 năm 2017 Ban liên lạc cựu giáo viên – học sinh kết hợp với... 

lich-lam-viec
Lịch công tác tuần 14/HK1 – Từ 20/11/2017 đến 26/11/2017
T6, Tháng 11 17th, 2017 / Phản hồi đã bị khóa

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số … …../CTTNVH                                                   ... 

lich-lam-viec
Công tác chủ nhiệm tuần 14/HK1 – Từ 20/11/2017 đến 26/11/2017
T6, Tháng 11 17th, 2017 / Phản hồi đã bị khóa

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 14 Từ 20/11/2017 đến 26/11/2017 ĐỀ NGHỊ GVCN CÓ Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ CÔNG... 

Đoàn - Hội
giao luu
[Tin ảnh] Giao lưu thực tế tại Lâm Đồng
T3, Tháng 11 21st, 2017 / Phản hồi đã bị khóa

 

Tham 2
Thăm viếng nhân ngày 20-11
T3, Tháng 11 21st, 2017 / Phản hồi đã bị khóa

Để kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam, chiều ngày 18 tháng 11 năm 2017 Ban liên lạc cựu giáo viên – học sinh kết hợp... 

Huy_hiệu Hoi LHTNVN
[Tin ảnh] Đại hội Hội LHTN VN
T3, Tháng 11 14th, 2017 / Phản hồi đã bị khóa

 

Giáo viên cần biết
[Tin ảnh] Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2017
T3, Tháng 11 21st, 2017 / Phản hồi đã bị khóa
20_11_17

 

 

Để kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam, chiều ngày 18 tháng 11 năm 2017 Ban liên lạc cựu giáo viên – học sinh... 

Tin nội bộ
[Tin ảnh] Giao lưu thực tế tại Lâm Đồng
T3, Tháng 11 21st, 2017 / Phản hồi đã bị khóa
giao luu

 

Để kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam, chiều ngày 18 tháng 11 năm 2017 Ban liên lạc cựu giáo viên – học sinh... 

 

Highlight