Trường THPT Nguyễn Việt Hồng
lich-lam-viec

TKB áp dụng từ 16-4-2018...

Vui lòng bấm tiép vào đây để xem. Cám ơn!  

lich-lam-viec

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14. HK2 (Từ 16/ 4 / 2018 đến 22/ 4/ 2018)...

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI... 

lich-lam-viec

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 14 HK2 Từ 16/4/2018 đến 22/4/2018...

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 14 HK2 Từ 16/4/2018 đến 22/4/2018 ĐỀ... 

lich-lam-viec

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13. HK2 (Từ 09/ 4 / 2018 đến 15/ 4/ 2018)...

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI... 

Tin Nóng
lich-lam-viec
TKB áp dụng từ 16-4-2018
T6, Tháng 4 20th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

Vui lòng bấm tiép vào đây để xem. Cám ơn!  

lich-lam-viec
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14. HK2 (Từ 16/ 4 / 2018 đến 22/ 4/ 2018)
T7, Tháng 4 14th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số … …../CTTNVH                                                   ... 

lich-lam-viec
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 14 HK2 Từ 16/4/2018 đến 22/4/2018
T7, Tháng 4 14th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 14 HK2 Từ 16/4/2018 đến 22/4/2018 ĐỀ NGHỊ GVCN CÓ Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ CÔNG... 

lich-lam-viec
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13. HK2 (Từ 09/ 4 / 2018 đến 15/ 4/ 2018)
CN, Tháng 4 8th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số … …../CTTNVH                                                   ... 

lich-lam-viec
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 13 HK2 Từ 09/4/2018 đến 15/4/2018
CN, Tháng 4 8th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 13 HK2 Từ 09/4/2018 đến 15/4/2018 ĐỀ NGHỊ GVCN CÓ Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ CÔNG... 

Đoàn - Hội
Trai 26_3
[Tin ảnh] Hoạt động ngày 26/3
T4, Tháng 3 28th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

 

Gio NVH
[Tin ảnh] Viếng mộ AHLS Nguyễn Việt Hồng
T3, Tháng 3 20th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

 

ngay 8 thang 3
[Tin ảnh] Hoạt động kỷ niệm ngày 8/3
CN, Tháng 3 11th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

 

Giáo viên cần biết
TKB áp dụng từ 16-4-2018
T6, Tháng 4 20th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa
lich-lam-viec

Vui lòng bấm tiép vào đây để xem. Cám ơn!  

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số … …../CTTNVH                                                   ... 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 14 HK2 Từ 16/4/2018 đến 22/4/2018 ĐỀ NGHỊ GVCN CÓ Ý KIẾN... 

Highlight