Trường THPT Nguyễn Việt Hồng
lich-lam-viec

Lịch công tác tuần 6/HK2 – Từ 05/02/2018 đến 11/02/2018...

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI... 

lich-lam-viec

Công tác chủ nhiệm tuần 6/HK2 – Từ 05/02/2018 đến 11/02/2018...

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 6. HK2 Từ 05/02/2018 đến 11/02/2018 ĐỀ... 

lich-lam-viec

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 5. HK2 Từ 29/01/2017 đến 04/02/2017...

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 5. HK2 Từ 29/01/2017 đến 04/02/2017 ĐỀ... 

lich-lam-viec

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5. HK2 (Từ 29/ 01 / 2018 đến 04/ 02/ 2018)...

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI... 

Tin Nóng
@Phien cho xuan
[Tin ảnh] Phiên chợ xuân 2018
T5, Tháng 2 15th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

 

@Thap sang niem tin
[Tin ảnh] Đêm văn nghệ “Thắp sáng niềm tin”
T5, Tháng 2 15th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

 

lich-lam-viec
Lịch công tác tuần 6/HK2 – Từ 05/02/2018 đến 11/02/2018
T6, Tháng 2 2nd, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số … …../CTTNVH                                                   ... 

lich-lam-viec
Công tác chủ nhiệm tuần 6/HK2 – Từ 05/02/2018 đến 11/02/2018
T6, Tháng 2 2nd, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 6. HK2 Từ 05/02/2018 đến 11/02/2018 ĐỀ NGHỊ GVCN CÓ Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ... 

lich-lam-viec
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 5. HK2 Từ 29/01/2017 đến 04/02/2017
T6, Tháng 1 26th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 5. HK2 Từ 29/01/2017 đến 04/02/2017 ĐỀ NGHỊ GVCN CÓ Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ... 

Đoàn - Hội
@Phien cho xuan
[Tin ảnh] Phiên chợ xuân 2018
T5, Tháng 2 15th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

 

@Thap sang niem tin
[Tin ảnh] Đêm văn nghệ “Thắp sáng niềm tin”
T5, Tháng 2 15th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

 

Dep lam CT
[Tin ảnh] Chương trình “Đẹp lắm Cần Thơ”
T2, Tháng 1 15th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa

 

Giáo viên cần biết
[Tin ảnh] Phiên chợ xuân 2018
T5, Tháng 2 15th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa
@Phien cho xuan

 

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số … …../CTTNVH                                                   ... 

Tin nội bộ
[Tin ảnh] Phiên chợ xuân 2018
T5, Tháng 2 15th, 2018 / Phản hồi đã bị khóa
@Phien cho xuan

 

 

Dưới đây là tổng hợp những bí kíp giúp bạn có kinh nghiệm phòng, chống, chuẩn khi khi bão lũ ập tới, mời các... 

Highlight