Trường THPT Nguyễn Việt Hồng
lich-lam-viec

Lịch công tác tác tuần 9...

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI... 

lich-lam-viec

Phân công coi kiểm tra lần 1 – HK1 năm học 2015-2016...

Bấm vào đây để xem bảng phân công  

lich-lam-viec

Lịch làm việc tuần 6...

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI... 

Tin Nóng
ke hoach
Công tác Chủ nhiệm tuần 9/HK1 (12/10/2015 đến 18/10/2015)
T6, Tháng 10 9th, 2015 / Phản hồi đã bị khóa

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 9 Từ 12/10/2015 đến 18/10/2015 ĐỀ NGHỊ GVCN CÓ Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ CÔNG... 

lich-lam-viec

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số … …../CTTNVH                                                   ... 

lich-lam-viec

Bấm vào đây để xem bảng phân công  

KG_Trong Truong

Trong buổi lễ, nhà trường vinh dự đón tiếp quý đại biểu khách mời đại diện Ban Tuyên giáo thành ủy thành phố Cần thơ; đại... 

TK_Phat thuong

Sáng 26/5/2015 – thầy trò Trường THPT Nguyễn Việt Hồng long trọng tổ chức buổi lễ “Tổng kết năm học 2014 – 2015”. Tham dự... 

Đoàn Thanh niên
ke hoach
Công tác Chủ nhiệm tuần 9/HK1 (12/10/2015 đến 18/10/2015)
T6, Tháng 10 9th, 2015 / Phản hồi đã bị khóa

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 9 Từ 12/10/2015 đến 18/10/2015 ĐỀ NGHỊ GVCN CÓ Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ... 

lich-lam-viec

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số … …../CTTNVH                                                   ... 

lich-lam-viec

Bấm vào đây để xem bảng phân công  

Tài liệu cho giáo viên
Công tác Chủ nhiệm tuần 9/HK1 (12/10/2015 đến 18/10/2015)
T6, Tháng 10 9th, 2015 / Phản hồi đã bị khóa
ke hoach

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 9 Từ 12/10/2015 đến 18/10/2015 ĐỀ NGHỊ GVCN CÓ Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ CÔNG TÁC GVCN, LỊCH TUẦN… GỬI EMAIL CHO HIỆU TRƯỞNG TRƯỚC 20H NGÀY THỨ SÁU(KHỐI... 

Tuyển sinh
Công tác Chủ nhiệm tuần 9/HK1 (12/10/2015 đến 18/10/2015)
T6, Tháng 10 9th, 2015 / Phản hồi đã bị khóa
ke hoach

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 9 Từ 12/10/2015 đến 18/10/2015 ĐỀ NGHỊ GVCN CÓ Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ... 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số … …../CTTNVH                                                   ... 

Bấm vào đây để xem bảng phân công  

Tin giáo dục
Công tác Chủ nhiệm tuần 9/HK1 (12/10/2015 đến 18/10/2015)
T6, Tháng 10 9th, 2015 / Phản hồi đã bị khóa
ke hoach

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 9 Từ 12/10/2015 đến 18/10/2015 ĐỀ NGHỊ GVCN CÓ Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ... 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số … …../CTTNVH                                                   ... 

Bấm vào đây để xem bảng phân công